• i and i poster - Square Post
  • i and i logo design
  • Screenshot 2023-01-12 at 19.36.33
  • i and i poster - Square Post

i and i (film poster)

poster design and title design by Jeremy Ngatho Cole

A Lammas Park production, directed by Samona Olanipekun

Marker pen, photocopier, photoshop. 2023